Sint Maarten

Het is vandaag de 11/11, ook wel het gekkengetal. En hier net zoals in een aantal andere provincies wordt er vanavond Sint Maarten gevierd.

Je kent het tafereeltje wel. Net zoals vandaag is het koud en laten we hopen niet nat. Kinderen sjokken met half-kapotte lampionnen over straat met achter in hun kielzog druk kwebbelende moeders. En vandaag de dag gaat het zingen bij huizen erg selectief.

Niet zoals wij het vroeger deden echt huis aan huis en zoveel mogelijk snoep binnen halen zodat je zo nu en dan weer naar huis moest om je tas te legen. Maar dat gaat tegenwoordig helaas anders.

Ik vind het jammer zo gaat het al wat jaren. En als de kinderen dan aan de deur komen hoor je zo’n prutliedje over twee tomaten. Lekker kort dus dat snoep is sneller.

En ik vraag me af of de kinderen eigenlijk nog wel weten wie Sint Maarten was.

Zodra je Sint hoort denk je aan Sinterklaas dus ook vast iemand met een pij en een mijter.

Maar Maarten ofwel Martines van Tours zoals hij heette, geboren te Hongarije in het jaar 316. Was toch wel eerst iets anders voordat hij een Sint werd.

Martines was in z’n tienerjaren toen hij zich aansloot bij het Romeinse Leger en vertrok op 15 jarige leeftijd als ridder naar Gallië. De legende gaat dat toen hij bij de stadspoorten van de Franse stad Amiens aankwam hij daar een bedelaar aantrof. Maarten had medelijden met de bedelaar en schonk hem de helft van zijn mantel. Deze bedelaar zou echter de belichaming van Jezus zijn en hebben gezegd: ‘Ik was naakt en gij hebt mij gekleed’.

Na deze openbaring besloot Martines te stoppen als ridder en zich te richten op het geloof en stichtte in Pontiers het eerste Franse klooster en werd kort daarna benoemd als Bisschop van Tours.

Sint Maarten heeft veel legendes maar waar het om gaat bij Sint Maarten en Sinterklaas is dat ze ons iets van Jezus laten zien. Liefde en aandacht voor de onaanzienlijken, voor de kinderen, vrijmoedig kunnen delen.

Tijdens Sint Maarten Lichtfeest spelen de volwassenen even voor Sint Maarten en de kinderen zijn de bedelaar die eigenlijk in wezen doordat ze het licht dragen Jezus zijn, de lichtjes in het donker staan symbool voor het grote Licht die altijd in het donker zal blijven stralen.

Laten we zo mantelzorgers zijn en net als Martin Luther King kunnen zeggen:

Ik heb de ziel gezocht maar niet gevonden

Ik heb God gezocht, maar heb Hem niet gevonden

Ik zocht mijn mede-mens en vond ze alle drie.”

-In de avond lopen kinderen
met hun lichtjes door de straat
Als vuurvliegjes danst het en
klinken de liedjes op de maat

We herbeleven de geschiedenis in een kinderspel
van een soldaat en een zwerver
Maar kennen we het verhaal nog wel?

De soldaat was kleine Maarten
op zijn grote paard
had medelijden met een zwerver
en sneed zijn mantel doormidden
met zijn zware zwaard

Toen gebeurde het wonder
er verscheen een licht
Want de zwerver was geen zwerver
En Maarten werd Verlicht

De zwerver bleek de Heere vermomd zittend in de poort
En Maarten die kleine jongen
Werd door het schenken, groot

Wij mogen net als Maarten een
gevend lichtje zijn
Voor iedereen die het nodig heeft
Worden wij weer even klein

Zodat in de avond wanneer wij geven
alle duisternis verdwijnt
En wij kunnen zien in de lampjes
Dat Zijn Licht het helderst schijnt-

-Tirza-

Advertentie