Als Jozef

Kerst de meest sfeervolle tijd van het jaar staat weer voor de deur. En net als alle jaren hebben een aantal figuren de hoofdrol in het Kerstverhaal, maar Jozef ja dat is de man naast de ezel zoals Matthijn Buwalda het zo mooi zegt, de man langs de zijlijn. Bijna een figuranten rol want veel is er niet te lezen over de belangrijkste mannenfiguur in het leven van Jezus.

Wie was Jozef eigenlijk? Ook hij stamde net als Maria uit de stam van David. Veel lezen we in de Bijbel niet over Jozef.

Maar hij is wel een heel belangrijk persoon, ondanks z’n kleine rol kunnen we veel van hem leren, wie hij was als mens. En waarom hij zo geschikt was om de pleegvader van Jezus te worden.

Jozef was schijnbaar aardig ouder dan Maria en was een “timmerman” zoals zo mooi in de vertalingen wordt verteld. Jozef was een ambachtsman, iemand die scheppend bezig was. En waar ik me dus sowieso op dat gebied verbonden mee voel. Een creatieve geest. Maar verder gewoon iemand zoals jij en ik een normaal persoon. Niet een prins, een beroemd persoon. Nee gewoon iemand die hard werkt voor z’n geld.

Jozef had ook een groot eergevoel. Hij had respect voor Maria en om haar te beschermen zou hij stilletjes de verloving verbreken.

Maar dat liep allemaal anders. Net als Jozef hebben we wel eens het gevoel langs de zijlijn te staan. Het gevoel dat ons leven ons gebeurt, en dat we er geen vat op hebben. Het gevoel om stilletjes weg te lopen, een ander pad te kiezen ligt op de loer. Hoe zal hij zich gevoeld hebben toen Maria zei dat ze zwanger was van de Heilige Geest, van God. Zou hij het gelijk geloofd hebben, zou hij kwaad zijn geworden, teleurgesteld zijn… we weten het niet. Maar vanuit menselijk oogpunt zou dit niet minder dan normaal zijn, toch?

God echter had een bedoeling met Jozef,  en had Jozef secuur uitgekozen. Bethlehem moest het worden een klein gehuchtje, en omdat Jozef afstammeling van koning David was, was er gelijk een verwijzing naar de profetie uit Micha.  Jozef was een Godvrezend man, net als Maria wandelde hij dichtbij God en was mede daardoor ook ontvankelijker voor de boodschap die God hem via een Engel gaf. De zoon van God kon veel van deze eerlijke, gewone en nederige man leren zodat Hij wist dat Hij als Zoon van God onder de mensen behoorde te zijn, en zichzelf niet belangrijker zou vinden en gedragen als ieder ander mens. Een eenvoudig leven zou Jezus moeten leven. God zoekt de mensen die voor andere mensen niet belangrijk schijnen te zijn, maar het voor God juist wel zijn.

Jozef kende de tekst van Paulus uiteraard niet maar hij slaat wel op hem.
Hij verdient deze tekst:

Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.

Mede door Jozef was het mogelijk dat het Koninkrijk van God op aarde kon komen.
God zag in hem de man die als enige de rol kon krijgen om een aardse vader te worden voor Zijn Zoon.

mangercrossblog

 

 

 

Advertentie