Gewikkeld in doeken, van krib naar graf

Het is eerste Kerstdag bijna tien uur, en iedereen die naar de kerk gaat is inmiddels gearriveerd en ik, ik zit hier nog op de bank. Zoals zo vaak rond deze tijd ben ik weer eens ziek , ik baal natuurlijk als een stekker. Maar het geeft me nu wel de gelegenheid deze blog in alle rust te schrijven. En natuurlijk doe ik dat nooit in een keer er gaat altijd heel wat voorwerk aan vooraf’ nu dan gewikkeld in doeken.

Vorig jaar werd ik opeens gegrepen door de woorden in Lukas “In doeken gewikkeld”. Het wordt een paar keer genoemd wanneer Jezus net geboren is en Maria hem in doeken wikkeld, en wanneer de Engel het nieuws aan de herders in het veld brengt en hen verteld hoe ze het kind kunnen vinden “liggende in een kribbe in doeken gewikkeld”. Zou dat puur toeval zijn? Ieder woord in de Bijbel heeft een diepere betekenis. En omdat de engel het verteld moet het sowieso iets belangrijks zijn. Een engel zal zich alleen maar openbaar maken aan mensen wanneer er iets belangrijks verteld moet worden, nieuws rechtstreeks van God. Engelen zijn niet voor niets de boodschappers van God genoemd.

Nu ook die doeken, na wat zoekwerk over het idee achter die doeken, wat het zou zijn, kwam ik achter het volgende, naast dat het natuurlijk een liefdevol gebaar van een zorgzame moeder is die haar kind warm en veilig wil houden door het in doeken te wikkelen is er nog een andere diepere laag.

Wanneer mensen in het midden oosten in de tijd van Jozef en Maria  en daarvoor op reis gingen,een lange reis,werden er altijd bijzonder dunne doeken meegenomen voor het het geval er een familielid zou overlijden een soort gaasweefsel. Het kan natuurlijk zo zijn dat Jozef die mee op reis heeft genomen. Het was natuurlijk een kwetsbaar koppel zo met z’n tweeën op reis, Maria hoogzwanger, er kon onderweg allerlei naars gebeuren.

Wanneer je de Bijbel leest en kijkt over het waar Jezus geboren zou zijn is dat niet duidelijk en wordt ook niet vermeld. Er staat alleen dat het kind in een voederbak gevonden zou worden. De kans dat het een bijgebouw of een houten stal zou zijn is namelijk erg klein. De kans zou groter zijn wanneer Hij zou zijn geboren in een uitgehouwen grot voor het vee. En dan nog waarschijnlijker een grot waarin de offerlammeren werden geboren het was namelijk zo dat in de nabije omgeving van Bethlehem het niet was toegestaan voor de normale herders om hun kudden te weiden. Alleen een aantal bijzonder aangestelde herders, die de zorg hadden over de schapen en lammeren die werden geofferd in de tempel, mochten daar de kudde weiden.

Wanneer het zover was dat er een lam geboren zou worden werden de mannetjes apart gehouden door de herders en volgens de Misjna , werden deze lammeren onmiddellijk ” in doeken gewikkeld” na hun geboorte om hen te beschermen tegen verwondingen. De herders die deze lammeren verzorgden , die onder speciale rabbijnse zorg stonden, werden ook verplicht om hun geboorte grotten ritueel schoon te houden.

Een goede uitvalsbasis dus om een kindje te krijgen het was er in ieder geval goed schoon. Al klinkt het je wel raar in de oren. De jonge Koning van het hele Universum ligt in een stenen voederbak gewikkeld in doeken voor jonge offerlammeren of voor overleden mensen? Of juist niet, het was een duidelijk teken voor de herders, heel herkenbaar wat de engel tegen hen zei. Ook voor ons is het een teken, wij weten wat het uiteindelijke doel was. Een daad van Liefde. Jozef liet zijn liefde zien door hem in doeken te wikkelen en hem zo te erkennen als zijn zoon.

Dat kleine in doeken gewikkelde jongetje geboren voor jou en mij.

Advertentie