Wonderbaarlijk

Deze week is de stille week begonnen. Namelijk de week voor Pasen. Vandaag is het witte donderdag, Pasen is voor ons Christenen de belangrijkste feestdag. Het is een wonderbaarlijk verhaal , wonderbaarlijk is een bijzonder woord het staat synoniem voor iets zo miraculeus of zoiets vreemds. En dat is Pasen denk ik ook wel. 

In deze week, wanneer je naar de kerk mocht gaan, komen er altijd toch wel standaard bijbelteksten voorbij en dat is niet meer dan logisch. Wanneer je het verhaal wil vertellen van de laatste uren van Christus zul je de belangrijkste passages moeten vertellen. Er wordt echter meestal voorbij gegaan aan het meest wonderbaarlijke stuk vind ik persoonlijk namelijk dit.

Het staat in Johannes 17 waarin Jezus bidt tot God in de laatse uren van zijn leven. Jezus berust erin dat het zo gaan moet zoals  zijn Vader hem heeft gezegd dat hij zal sterven. Daarna bidt hij nog voor zijn dicipelen en dan komt het stuk wat mij het meest en diep in mijn hart raakt

Johannes 17: 20Ik bid niet alleen voor hen (de dicipelen), maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven.21Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. 22Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: 23ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad.

24Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd. 25Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u, en zij weten dat u mij hebt gezonden. 26Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen.’

Zo vreemd en toch zo wonderlijk mooi. Jezus bidt op dat moment voor jou en mij! En daarbij is zijn wens dat we door in Hem te geloven één zullen zijn, zoals God en Jezus één zijn. Maar zijn we dat wel, wij gelovigen met al onze verschillende stromingen die zeggen dat zij gelijk hebben! En dat wat de andere gelooft niet goed is. Hoe kunnen wij nou het belangrijkste “feest” vieren terwijl wij volgers van Christus niet eens elkaar kunnen respecteren. En gewoon accepteren dat iedereen anders is. En daarom ook anders in het geloof staan en teksten anders interpreteerd. Ik denk dat dat juist het mooie aan het geloof is en dat Jezus dat misschien ook wel bedoeld, God en Jezus zijn anders maar toch ook één omdat ze vanuit dezelfde Geest hetzelfde doel voor ogen hebben. Zo moeten ook wij al zijn we anders iedereen met zijn eigen gedachten toch één zijn omdat we allemaal hetzelfde einddoel hebben toch!  Wonderbaarlijk he!

Rest mij nog te zeggen fijne Paasdagen en de Heer is waarlijk opgestaan!

  

Advertentie