Van oud naar nieuw

Met het eindigen van dit “oude” jaar toch nog even op de valreep een laatste korte blog voor dit jaar.

Een heel bewogen en vooral financieel zwaar jaar.
En daar aan denkende denk ik ook even terug aan de preek van afgelopen zondag, of Jezus een idealist of realist zou zijn geweest. En we tot de conclusie gekomen zijn dat Jezus waarschijnlijk een realist moet zijn geweest.
Door ons als mens te zien door zelf mens te zijn en niet te kijken naar alles wat fout is gegaan in je leven en slechte dingen die je hebt gedaan.
Ziet Jezus wie je nu bent op dit moment.

Zo wil ik dit nieuwe jaar ook ingaan.
Niet terugkijkend naar alles wat fout is gegaan.
Maar hoopvol uitkijkend naar de toekomst en alles wat ik nu ben geworden gaan gebruiken in die goede toekomst!

Met de Liefde in en om mij heen komt het wel goed in dat nieuwe jaar.
Hij is ons immers voor gegaan.

Heel veel goeds en geluk in het nieuwe jaar!
Maar vooral Liefde want die heb je het hardst nodig en als je die hebt kun je alles aan

Tirza
love-is

 

Advertentie

de Ster van Bethlehem / the Star of Bethlehem

De ster van bethlehem blijft veel mensen bezig houden. Wat kan het toch zijn geweest. Vele wetenschappers hebben allerlei theorieen over wat het misschien kan verklaren. Maar een theorie blijft een theorie en dus geen “wetenschap”geen waarheid.

Er zijn dan wel veel theorieen  die misschien licht op de zaak werpen maar die uiteindelijk niet te bewijzen zijn. Waarom  moeten we toch alles bewijzen en niet gewoon geloven en aannemen dat het zo gebeurt is zoals het al vele eeuwen wordt verteld.

Het moet een zeer bijzonder fenomeen zijn geweest dat staat vast anders zouden er zich niet zoveel mensen druk om maken.

Zo heb ook ik mijn eigen” theorietje” God heeft toch vaker bijzondere lichten in de hemel laten schijnen om zijn volk de weg te wijzen.
Zoals hij bij Mozes verscheen de Heer in een vurige braamstruik,  en bij het volk Israel in de woestijn als een vuurkolom, en tijdens diezelfde reis als een verterend vuur op de Sinai, ook mag Mozes God in zijn heerlijkheid zien waarbij een vergelijking wordt gemaakt met stralend als de hemel zelf en schitteringen van saffieren.

Ik weet natuurlijk ook niet wat het geweest is maar zou het niet zo kunnen zijn dat God zelf de wijzen de weg heeft gewezen naar Het Kind

Ik denk dat het Gods eigen vinger is geweest die vol trots Zijn eigen kind aanwees.

 

The star of bethlehem remains many people involved. What can it have been. Many scientists have several theories about what it might explain. But a theory remains a theory and not a “science” no truth.

There are a lot of theories that might shed light on the matter, but ultimately can not be proven. Why do we have to prove everything and not just believe and assume that it is as it happened for many centuries is told.

It must have been a very special phenomenon that is fixed otherwise there are not many people bother.

So I too have my own “theory” God has more special lights in the sky to shine on the way to lead his people through the desert
As He was with Moses the Lord appeared in a fiery bush, and when the people of Israel in the wilderness as a pillar of fire, and during the same trip as a devouring fire on Sinai,
Moses can see God in his glory, in which a comparison is made ​​with radiant as the sky and glare of sapphires.

Of course, I do not know what it could have been. Could it be that God himself has pointed the way to the wise men

I think it’s God’s own finger that has been proudly pointed to his own Child.

KerstkaartSter